Лари Кар, експерт по диамантите, има нужда от психиатрично лечение. Неговият лекар го съветва да смени обстановката, да се откъсне от своето потискащо пищно всекидневие, да отиде до Лусвил — един беден индустриален град, да ангажира вниманието си с поглъщаща го работа, която би го накарала да мисли повече за другите, отколкото за самия себе си.

Това, изглежда, е разумен съвет, но Кар не знае, че оставайки в Лусвил, той ще се забърка в един свят на престъпления и с Pea Морган — порочна и чувствена крадла, току що излязла от затвора…

4,6 Смяна на сцената
Have a Change of Scene,

Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Смяна на сцената

Преводач: Теодора Игнатова

художник: Тинко Трифонов

Редактор: Димитър Станков

Коректор: Анелия Любенова

Книгоиздателство Алекс принт, Варна

Предпечатна подготовка: МикроЕксперт, Варна

Печат: ДФ „Абагар“, Велико Търново

Формат 84/108/32. Печ. коли 13,5

ISBN 954-8161-01-4

c/o Jusauthor