Джак Райън е все още помощник на заместник-директора по разузнаването в ЦРУ. В Москва текат преговорите по съкращаване на ракетите със среден обсег. Изведнъж руснаците стават необичайно отстъпчиви. Същевременно шпионските спътници на ЦРУ засичат загадъчен руски секретен обект. Проверката потвърждава, че това е изпитателен полигон за лазерно оръжие, което коренно ще промени съотношението на силите. Американците разработват аналогичен проект.

Шпионските служби и от двете страни трескаво се мъчат да се сдобият с подробностите. Но руснаците първи успяват да засекат източника на американците. И Джак Райън трябва да го изтегли изпод носа на Второ главно. А през това време в САЩ тече несанкционирана операция на КГБ…

5,4 Кардинала от Кремъл
The Cardinal of the Kremlin,

Издание:

Том Кланси. Кардинала от Кремъл

Първо издание

„Атика“, София, 1995

 

Преведе от английски: Владимир Гьозов

Библиотечно оформление и корица: Тандем G

Предпечатна подготовка: „Атика“

Печат „Образование и наука“, ЕАД

Формат 32/84/108. 23 печатни коли.

ЕТ „Ангел Ангелов“, София