Каква е ролята на ФБР в политическите убийства на века? Ще узнаем ли някога истината за покушенията срещу братята Кенеди, срещу Мартин Лутър Кинг? Ще бъдат ли разкрити злокобните машинации с властта от върхушката в САЩ?

Робърт Лъдлъм не прикрива становището си по тези въпроси, чиито отговори внушава по извънредно въздействуващ начин. В този негов роман художествената измислица се оказва част от една ужасяваща и смразяваща реалност. „Ръкописът на Чансълър“ ще увлече много от читателите с драматичното напрежение и наситеността на криминалната интрига, но това произведение е постижение на друг жанр, формулиран по-скоро с политически, отколкото с литературен термин.

Книгата на този популярен американски писател не случайно бива окачествявана като „политическа антиутопия“, като „политически черен роман“. И може би дори самият факт, че ние едва ли някога ще разберем какъв точно дял има истината в измислицата, озаглавена „Ръкописът на Чансълър“, допринася особено силно за ефекта на романа.

5,6 Ръкописът на Чансълър
The Chancellor Manuscript,

Издание:

Робърт Лъдлъм. Ръкописът на Чансълър

Американска. Първо издание

 

Превод Людмила Колечкова

Рецензент Жечка Георгиева

Редактор Жечка Георгиева

Художник Борислав Ждребев

Художник-редактор Николай Пекарев

Технически редактор Олга Стоянова

Коректор Грета Петрова

 

Литературна група — ХЛ 04 9536622511/5637-217-84

Дадена за набор януари 1984 г, Подписана за печат април 1984 г. Излязла от печат май 1984 г. Формат 84×108/32 Печатни коли 29,50. Издателски коли 24,78. УИК 27,77

Цена 3,15 лв.

 

Издателство „Народна култура“, София, 1984

Печат: „Димитър Благоев“, София

 

Robert Ludlum. The Chancellor Manuscript

Bantam Books, New York, 1977