Алън Пийз, Барбара Пийз
Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния

(Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта)

Задължително четиво за всички мъже и жени, които се обичат, мразят или просто живеят заедно. От него ще научите много за самите себе си, за противоположния пол, а също и как да подобрите взаимоотношенията си.

 

Една книга, която разкрива малките тайни на половете и ще помогне:

На Вас, жени, да разберете мъжете

На Вас, мъже, да разберете жените

Да си обясните защо хомосексуалистите не могат да бъдат други

Да избягвате ежедневните конфликти

Да постигнете разбирателство, хармония и любов

 

Книга предизвикателство — понякога шокираща, често безумно смешна — от която научаваме къде минава фронтовата линия между половете, защо изобщо я има и как да я прекосим без жертви!

 

Алън Пийз е най-известният в света експерт по езика на тялото, написал шест бестселъра на тази тема, по която са излъчени и телевизионни серии в много страни по света.

Барбара Пийз ръководи семейната компания, която продуцира видеофилми и организира курсове и семинари по въпросите на междуличностното общуване.

Издание:

Алън и Барбара Пийз

Войната за вдигнатия капак на тоалетната чиния

Защо мъжете не чуват, а жените не могат да се ориентират по карта

Английска. Първо издание

 

Превод: Корнелия Стефанова Великова-Дарева

Художник: Любомир Бориславов Пенов

Редактори: Анжела Кьосева, Елка Миленкова

Технически редактор: Божидар Методиев

Предпечатна подготовка: Ани Господинова

 

Формат 60×90/16. Печатни коли 20. 6000 лв./6 лв.

Издателска къща „Сиела“, София, 1999

ISBN 954-649-227-2