Романът „Портрети на небесни тела“ е своеобразна равносметка на поколението, родено в първите години след Деветосептемврийската социалистическа революция. В тази равносметка преобладава увереността в бъдното. Младите хора търсят възможности за осъществяване на способностите си. В това търсене те са дръзки, възвишени и възторжени. И най-важното: честни. Критиката определя романа като „литературна приказка“, „притча“, „гротескна хипербола“. Във всеки случай обаче това е творба със социално звучене. За „Портрети на небесни тела“ авторът Росен Босев (род. 1946) е удостоен с Наградата на Димитровския комсомол.

Издание:

Росен Босев. Портрети на небесни тела

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1987

Библиотека „Галактика“, №81

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Христо Стефанов

Редактор: Панко Анчев

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Василева

Българска, II издание

Дадена за набор на 25.IX.1986 г. Подписана за печат на 3.I.1987 г.

Излязла от печат месец януари 1987 г. Формат 70×100×32 Изд. №2021

Тираж 40108 Печ. коли 12,50 Изд. коли 8,09 УИК 7,86 Цена 1 лв.

Страници: 200. ЕКП 95362 5605–33–87

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Б — 1

© Христо Стефанов, предговор, 1987

© Росен Босев, 1979

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1987

с/о Jusautor, Sofia