Десет малки негърчета похапнаха добре.

Задави се едното, сега са девет те.

Девет малки негърчета до късно поседяха.

Заспа едното непробудно и вече осем бяха.

Осем малки негърчета пътуваха из Девън.

Едното там остана и върнаха се седем.

Седем малки негърчета сякоха дърва.

Съсече се едното, остана без глава.

Шест малки негърчета гощаваха се с мед.

Жилна го пчела едното — ето ти ги пет.

Пет малки негърчета правото увлече.

Едното стана съдия и четири са вече.

Четири малки негърчета поеха по море.

Заплесна се едно и три са само те.

Три малки негърчета с животните играят.

Мечокът смачка там едно, та две са най-накрая.

Две малки негърчета подскачат край водата.

Едно издъхна на брега — такава му била съдбата.

Едно малко негърче останало само̀.

Обеси се и ето вече, че няма ни едно.

5,6 Десет малки негърчета
Ten Little Niggers [=And then there were None],

Издание:

Агата Кристи. Десет малки негърчета

Превели от английски: Теодора Давидова, Здравка Славянова

Редактор: Надя Баева

Художник: Красимира Деспотова

Технически редактор: Йордан Игов

Коректор: Лидия Ангелова

 

Излязла от печат м. март 1991 г.

КФ „САМПО“ — София

 

Agatha Christie Mallowan. Ten Little Niggers

Fontana Books