Действието на „Удушената кралица“, продължение на „Железния крал“, започва от деня след смъртта на Филип Хубави. Един принц със слаб характер, Луи X Вироглавия, чиято съпруга Маргьорит Бургундска е затворена за прелюбодеяние, наследява изключителния монарх.

5,2 Удушената кралица
La Reine étranglée,

Издание:

Морис Дрюон

Удушената кралица

Прокълнатите крале

Книга втора

Издателство на Отечествения фронт — 1981

 

Librairie Plon et Editions Mondiales