Когато Клод Кендрик, собственик на галерия със съмнителна репутация в Парадайз сити, е потърсен от Ед Хадън — Царят на крадците на предмети с художествена стойност — за да му намери купувач за безценната икона на Екатерина Велика, той решава, че и най-ненаситните му желания са се сбъднали! Защото мултимилионерът Херман Радниц е готов да заплати шест милиона долара. Но има една уловка: като част от сделката Радниц иска иконата да му се достави в Цюрих. Кендрик научава, че едно младо семейство ще пътува из Европа и всичко, което му остава, е да направи така, че иконата да бъде пробутана в багажа им без те да разберат… А това семейство са чисто и просто детективът Том Лепски и хубавата му жена…

4,9 Опитвай докато стане
Try This One For Size,

Издание:

Джеймс Хадли Чейс

ОПИТВАЙ ДОКАТО СТАНЕ

 

Първо издание

Превод от английски Снежана Василева-Йорданова, 1992

Художник на корицата Константин Жеков, 1992

Редактор Димитър Станоев

Компютърен набор „АБАНОС“ ООД — София

Издава „АБАГАР ХОЛДИНГ“ ООД София 1124. ул. „Гогол“ 23

Печат ДФ „АБАГАР“ — Печатница В. Търново

ISBN 954-8004-57-7

с/о NIKA, Sofia

 

James Hadley Chase

TRY THIS ONE FOR SIZE

 

A CORGI BOOK

Corgi edition reissued 1990

Copyright © James Hadley Chase 1980

Corgi Books are published by Transworld Publishers Ltd. 61–63 Uxbridge Road, Ealing, London W5 5SA