Тиха и незабележима къща в богат и скучен квартал. Тук, прикрита като статистическо бюро, е една от службите на ЦРУ. Както всяка сутрин един от младите служители отива за кафе. Когато се връща, той не може да повярва на очите си. Всички са зверски застреляни… Служителят разбира, че е останал жив по чудо и тази грешка скоро ще бъде поправена… Кой и защо? Той има точно шест дни, за да избяга от невидимите убийци и да намери отговора на своите въпроси… или смъртта. И да се превърне в професионалния ас, наречен КОНДОРА.

4,8 Шестте дни на Кондора
Six Days of the Condor [= Three Days of the Condor],

Издание:

Джеймс Грейди

ШЕСТТЕ ДНИ НА КОНДОРА

Първо издание

 

Преведе от английски Милена Григорова

Библиотечно оформление и корица — tandem — G

Рисунка Досю Досев

 

Набор и печат ДФ „София-Принт“.

Формат 32/84/108. 11 печатни коли.

Издателство „Атика“, София, 1992

 

James Grady

SIX DAYS OF THE CONDOR

1974 by W. W. Norton & Company, Inc.