Приключенията в „Край Рио де ла Плата“ започват за разказвача в Южна Америка. В раздираната от революции страна сходството с идеите на привърженици на местна партия веднага му носи първите неприятности. Една тайна го влече към вътрешната част на Аржентина, където среща революционера Лопес Хордан.

„Край Рио де ла Плата“ принадлежи към издание в две части. Втората част е „През Кордилерите“ (Band 13).

Издание:

Карл Май. Ел Сендадор I: Край Рио де ла Плата

Худ. оформление: Васил Инджев

Худ. редактор: Васил Миовски

Техн. редактор: Костадинка Апостолова

Изд. номер: 27

Дадена за набор: м. декември 1992 г.

Подписана за печат: м. януари 1993 г.

Излязла от печат: м. март 1993 г.

Формат: 16/60/90

Печатни коли: 33,50

Издателски коли: 33,50

Цена: 39 лв.

Издателство „Отечество“, София, 1993

 

Am Rio de la Plata (Band 12)

El Sendador (1889–1891)