„Страхливец ли сте? Ако не сте, ние ви обещаваме незабравими приключения.“

Прочитайки тази обява, младият Гордън тръгва по трудния път на славата, който го отвежда до едно място, където няма проблеми с паркирането, няма демографски взрив, няма водородни бомби, няма данъци, климатът е като във Флорида, хората са дружелюбни, а жените прелестни и любвеобвилни…

Приятно прекарване!


Издание:

РОБЪРТ ХАЙНЛАЙН

ПЪТЯТ НА СЛАВАТА

Английска, I издание

 

Превод Георги Стоянов

Редактор Балчо Балчев

Коректор Белчо Цанев

Художествено оформление на корица „Megachrom“ — Петър Христов

Компютърна обработка ИК „Бард“ — ООД — Линче Шопова

Формат 84/108/32 Печатни коли 18

ИК „БАРД“ — ООД, София, ул. „Княз Борис I“ 60 А, тел. 52 01 95

© „Megachrom“ — Петър Христов, оформление на корица, 1994

© ИК „Бард“, 1994