ВСЯКА ОТ КНИГИТЕ на Карлос Кастанеда е едно прекрасно и примамливо озарение в недрата на най-дълбоките ни тайни, което подобно на внезапно лумване на светлина, подобно на светкавица над пустинята нощем ни разкрива един чужд и далечен, но същевременно безкрайно близък нам свят — светът от нашите сънища.

„Огънят отвътре“ е най-блестящата досега, необичайна и провокираща читателската мисъл книга на Кастанеда, в която авторът под наставничеството на дон Хуан, използвайки неговото учение и собствения си опит, най-после изгражда една изумителна картина на „света на магьосника“, който е кристално ясен и същевременно зашеметяващ с внушенията си.

5,4 Огънят отвътре
The Fire from Within,

Издание:

Издателство „Петрум Ко“ ООД, 1994 г.