Димитър Димов (1909 — 1966) замисля „Поручик Бенц“ през 1934 година. След две преработки отпечатва „Поручик Бенц“ в края на 1938 година в печатница „Братя Миладинови“. За втори път романът излиза през 1966 г. в том I на Събрани съчинения на Д. Димов, изд. „Български писател“. Отделно излиза през 1971 г., изд. „Български писател.“ Откъс от „Поручик Бенц“ е печатан във в. „Мир“, бр.11,573, 25.11.1939 г. Второто и третото издание са без промени в текста, но във второто липсва мотото на заглавната страница — част от втория и трети куплет на стихотворението „Le vempire“ на Шарл Бодлер. Мотото е възстановено в Съчинения в пет тома (под редакцията на Кр. Куюмджиев, Б. Нонев и Л. Тенев), том първи, 1974, изд. „Български писател“. Самостоятелно „Поручик Бенц“ е публикуван и през 1971 г., изд. „Български писател“. Отново се обнародва в Съчинения в пет тома, том II, 1981, изд. „Български писател“.

Текстът на настоящото издание следва последната публикация от 1981 година.

Източник: http://dubina.dir.bg

Книжното тяло е любезно предоставено от Галя Янакиева

 

Издание:

ДИМИТЪР ДИМОВ, ПОРУЧИК БЕНЦ

Съчинения в пет тома

ТОМ ПЪРВИ

РЕДАКТОР КРЪСТЬО КУЮМДЖИЕВ

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ: Кръстьо Куюмджиев Богомил Нонев Любомир Тенев

ВТОРО ИЗДАНИЕ

СОФИЯ 1981 БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ