Има книги, които всеки човек трябва да прочете на младини. Това са книгите, издържали проверката на времето, получили признанието на читателите от много поколения у нас и по света.

Издателство „Отечество“ предлага най-хубавите произведения на световно известни писатели за малки и големи.

5 Север против Юг
Nord contre Sud,

Източник: http://dubina.dir.bg

 

Издание:

Жул Верн, СЕВЕР ПРОТИВ ЮГ

Преведе от френски БОРИС МИНДОВ

БИБЛИОТЕЧНО ОФОРМЛЕНИЕ — СТЕФАН ГРУЕВ

Художник ХРИСТО БРАЙКОВ

Редактор ДОБРИНКА САВОВА-ГАБРОВСКА

Художествен редактор ВЕНЕЛИН ВЪЛКАНОВ

Технически редактор ИВАН АНДРЕЕВ

Коректор СНЕЖАНА БОШНАКОВА

ФРЕНСКА. ПЪРВО ИЗДАНИЕ. 1986. Цена: 1.75 лв.

ИЗДАТЕЛСТВО „ОТЕЧЕСТВО“, ПЛ. „СЛАВЕЙКОВ“ №1, СОФИЯ ДП „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ — СОФИЯ

 

Jules Verne, NORD CONTRE SUD

Librairie Hachette, Paris, 1966