Някога малкият френски град Мантон влизал във владенията на италианския херцог Савоя, чиито владения включвали също Ница, Вентимилия и други градове. Оттогава са минали повече от два века, но и сега жителите на Мантон могат да ни покажат гроба на Емилио ди Роканера, синьор на Вентимилия, наречен Черният корсар. Много са легендите, свързани с името му, всеки може да разкаже живота му, но дали всичко е било така или не, това никой не може да потвърди. Истината е, че такъв синьор е живял действително и когато през 1898 г. Салгари написва романа си „Черният корсар“, той само възкресява едно познато на всички име, съживявайки блясъка на неговия ореол и спомена за онези исторически събития, на които Емилио ди Роканера е действуващо лице.

Черният корсар не е пират, а смел борец за правда, флибустерите и буканерите, наричащи се братя от брега, не са разбойници, а защитници на земята си. Днес ние знаем, че тези скромни и честни земевладелци, принудени да станат моряци се отдали на пиратство, защото останали без дом и земя, не са имали друг начин да просъществуват.

Черният корсар е аристократ по произход, но по характер е великодушен към победените, безмилостен към предателите и насилниците, готов да отдаде целия си живот за справедливостта, истинската любов и приятелството.

Приятно четене и щастливи плавания с „Мълния“ — кораба на Черния корсар.

5,5 Черният корсар
Il Corsaro Nero,

Източник: http://dubina.dir.bg

 

Издание:

Емилио Салгари. Черният корсар

Издателство „Отечество“, София, 1981

Художник МАРИО ВЪТКОВ

Редактор ЛЪЧЕЗАР МИШЕВ

Художествен редактор ВЕНЕЛИН ВЪЛКАНОВ

Технически редактор ИВАН АНДРЕЕВ

Коректор МИНА ПЕТРОВА

 

Emilio Salgari. Il corsaro nero

Edizioni Paoline, Roma 1977