5,1 Такъв е животът
The Way the Cookie Crumbles,

Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Такъв е животът

Издателство „Музика“, София, 1992

ISBN 954–405–013–2