Великият вожд на апачите със своя кръвен брат Олд Шетърхенд преживява следващите вълнуващи приключения. В този том се запознаваме с прочутите уестмани — следотърсача Олд Дет и трапера Олд Файерхенд и срещаме отново старите познати Сам Хокинс, Дик Стоун и Уил Паркър.

5,9 Винету II
Winnetou II,

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Карл Май

ВИНЕТУ II

Немска, I издание

 

© Веселин Радков, преводач, 1981

© Любен Зидаров, художник, 1981

c/o Jusautor, Sofia

 

KARL MAY’S GESAMMELTE WERKE — Band 8

Winnetou II

Karl-May-Verlag, Bamberg

Herausgegeben von Dr. E. A. Schmid, 1951

 

Редактор Федя Филкова

Редактор на издателството Жела Георгиева

Художествен редактор Венелин Вълканов

Технически редактор Иван Андреев

Коректор Асен Баръмов

Библиотечно оформление Стефан Груев

 

Код №11 95 376 21532 6126-20-81

Издателски №542.

Дадена за набор 14. IX. 1981 г.

Подписана за печат 30. X. 1981 г.

Излязла от печат 30. XI. 1981 г.

Формат 1/16/60/90.

Печатни коли 30 Издателски коли 30 УИК 29.18

Цена 2,55 лв.

 

Издателство „Отечество“, Том 2, София, 1981

Печатница „Тодор Трайков“, София, 1981