Автори — Моята библиотека /authors.opds 2021-04-08T20:41:37+03:00 Моята библиотека http://chitanka.info/ По малко име http://chitanka.info/authors/first-name.opds 2021-04-08T20:41:37+03:00 Списък на авторите по малко име По фамилия http://chitanka.info/authors/last-name.opds 2021-04-08T20:41:37+03:00 Списък на авторите по фамилия По държава (по малко име) http://chitanka.info/authors/country/first-name.opds 2021-04-08T20:41:37+03:00 Списък на авторите по държава, сортирани по малко име По държава (по фамилия) http://chitanka.info/authors/country/last-name.opds 2021-04-08T20:41:37+03:00 Списък на авторите по държава, сортирани по фамилия